עברי


אגודת מקס וינדמולר

מקור האגודה בקבוצת העבודה "יהודי אמדן," שנוסדה באוקטובר 1993.

מטרות האגודה המעוגנות בתקנון, הן כדלקמן:

-          חקר והפצת תולדות קהילת היהודים של אמדן שנכחדה.

-          יצירה ושמירה על קשר בין אמדן ואזרחיה היהודים ששרדו ברחבי העולם.

-          שיתוף-פעולה בשיקום ושימור אתרי הזיכרון לתולדות יהודי אמדן.

-          קידום ההבנה בין העמים, סובלנות פוליטית ותרבותית ושיתוף-פעולה בינלאומי.

 

מעבר לכך מארגנת קבוצת העבודה בשיתוף עם העיר אמדן טקס זיכרון שנתי לליל הדולח ב- 9/10 בנובמבר 1938.

 

לאור מספרם ההולך ופוחת של דור השורדים שיכול לתעד את עריצות המשטר הנאצי, גדלה חשיבות התיעוד בשיתוף דור הילדים והנכדים לשימור והפצת הקורות את הנרדפים היהודים, קורבנות השואה.

 

משנת 2005 קיים שיתוף פעולה הדוק בין ארכיון העיר אמדן וקבוצת העבודה.